GVO-HVO Social Hackathon

Op 17 juni 2019 organiseert Data4Development een Social Hackathon voor het Centrum van Vormings-onderwijs (CvV) in Utrecht. Het CvV inventariseert al ruim tien jaar de wensen voor humanistisch en/of godsdienstig vormingsonderwijs onder de ouders van leerlingen die onderwijs volgen op Openbare Basisscholen (OBS).

Dit is een jaarlijks terugkerend inventarisatieproces onder de ouders van ongeveer 500.000 leerlingen op 2200 scholen in heel Nederland. Tijdens de Social Hackathon op 17 juni willen wij samen met een gevarieerd gezelschap op zoek gaan naar nieuwe oplossingen voor het jaarlijkse inventarisatieproces. Het informatiemanagementvraagstuk zal centraal staan, maar dit is niet los te koppelen van de wettelijke en maatschappelijke context en vraagstukken omtrent (keuze)vrijheid, privacy en veiligheid, datamanagement, etc.

Gedurende de Hackathon willen wij de volgende vraag beantwoorden: Hoe kan het Centrum voor Vormingsonderwijs het keuzeproces van de ouders van ongeveer 500.000 leerlingen voor godsdienstig en/of humanistisch onderwijs op een efficiënte en effectieve wijze faciliteren en de resultaten van deze keuze inventariseren, analyseren en documenteren? Deze vraag zal worden beantwoord door samen te werken in multi disciplinaire teams met studenten, medewerkers van CvV en medewerkers van Data4Development.

Naast dat het een kans is om in een multi-disciplinair team tot een creatieve oplossing te komen, is het ook een goede gelegenheid voor netwerken binnen de onderwijssector. Koffie, thee en lunch worden gratis verzorgd. Wat praktische zaken: De Hackathon zal op 17 juni van 09.30 tot 17.00 plaatsvinden in Utrecht (NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH). De voertaal tijdens de Hackathon zal Nederlands zijn.

Bent u geïnteresseerd? Nodig een aantal collega’s of medestudenten uit en mail ons op [email protected]!